Vẻ đẹp của giá cả - Kỳ 4: Câu chuyện giá cước vận tải

Vẻ đẹp của giá cả - Kỳ 4: Câu chuyện giá cước vận tải

15:50 21/11/2014 0

(TNO) Xăng dầu là đầu vào của phần lớn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khác trong xã hội, đặc biệt là cước vận tải. Bởi vậy, giá xăng dầu tăng hay giảm sẽ gây tác động dây chuyền, nhưng một bên là giá độc quyền còn bên kia là giá thị trường nên sự tác động diễn ra vô cùng phức tạp trong nền kinh tế, không thể dùng những bài toán giản đơn để suy luận.

Vẻ đẹp của giá cả - Kỳ 1: Một 'phép lạ'

Vẻ đẹp của giá cả - Kỳ 1: Một 'phép lạ'

13:05 14/11/2014 4

(TNO) Cao hay thấp, mắc hay rẻ không làm nên vẻ đẹp của giá cả. Adam Smith, nhà kinh tế chính trị học người Anh, bảo rằng một giao dịch giữa hai đối tác tự nguyện, nó sẽ không xảy ra trừ khi cả hai bên đều tin rằng mình có lợi. Đó là sự ''thuận mua vừa bán'' mà bất cứ người dân bình thường nào cũng hiểu được. Chính sự ''thuận mua vừa bán'' này mới làm nên vẻ đẹp của giá cả.