Việt Nam trước hiểm họa nước biển dâng cao - Bài cuối: Kế sách của nhà khoa học 81 tuổi

Việt Nam trước hiểm họa nước biển dâng cao - Bài cuối: Kế sách của nhà khoa học 81 tuổi

22:50 05/03/2009 0

“Nếu phục tráng, tôn tạo và điều tiết theo khoa học khu sinh quyển Quảng Nam - Đà Nẵng ngang tầm cao mới, có được chứng chỉ địa lý sinh quyển, tôi tin các tác hại thiên tai ở khu vực này sẽ được giải quyết triệt để”, đó là lời khẳng định như đinh đóng cột của ông Hoàng Đình Bá (TP Đà Nẵng).

Việt Nam trước hiểm họa nước biển dâng cao

Việt Nam trước hiểm họa nước biển dâng cao

22:58 02/03/2009 0

* Nhấn chìm 4,4% lãnh thổ    Mời nghe đọc bài Theo tính toán, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam sẽ tăng lên 30C và mực nước biển dâng lên 1m vào năm 2100. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (năm 2007), Việt Nam là 1 trong 5 nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.