Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Reo hò trước nỗi đau người khác

Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Reo hò trước nỗi đau người khác

00:00 20/04/2015 8

Sự vô cảm, từ chối trách nhiệm và hành xử thiếu văn hóa đang trở thành “căn bệnh” lớn dần trong đời sống xã hội. Phải xem đây là chuyện quốc gia đại sự, cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ... Nếu không có những giải pháp ngăn chặn sẽ là tác nhân làm “lệch chuẩn” hay “loạn chuẩn” đạo đức.