Kiểm soát dịch vụ xã hội hóa trong bệnh viện công

Kiểm soát dịch vụ xã hội hóa trong bệnh viện công

13:49 28/12/2015 0

Nguồn vốn từ xã hội hóa đã giúp các bệnh viện công có thêm nguồn lực đầu tư các thiết bị hiện đại, chất lượng chẩn đoán, điều trị được nâng cao, nhưng cũng còn tình trạng chỉ định dịch vụ quá mức để tăng nguồn thu.