Chạm mặt thủ phạm

Chạm mặt thủ phạm

00:53 19/07/2011 0

Chúng tôi đã vào vai khách vay tiền để lần vào tận hang ổ những kẻ lừa đảo, qua đó hiểu rõ hơn cách “làm ăn” của những đối tượng này.