Xới tung rừng tìm vàng

Xới tung rừng tìm vàng

03:30 17/04/2013 5

Những cánh rừng nguyên sinh thuộc các huyện Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn... (Quảng Nam) đã bị hàng nghìn người đổ xô vào cày xới tìm vàng.