Xóm có 12 người nhiễm HIV bí hiểm

Xóm có 12 người nhiễm HIV bí hiểm

03:21 31/05/2012 0

Tin tức làm chấn động xóm nhỏ vốn nổi tiếng là nơi người dân chí thú làm ăn: một loạt thanh niên trai tráng, đảng viên, cựu chiến binh... bị phát hiện nhiễm HIV. Tất cả những người này đều một mực kêu rằng họ bị “nhiễm oan”.