Xôn xao thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn - Kỳ 2: 'Giật mình' vì... không có hạn sử dụng

Xôn xao thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn - Kỳ 2: 'Giật mình' vì... không có hạn sử dụng

12:40 17/10/2014 14

(TNO) Với mục đích làm sạch môi trường, từ ngày 1.1.2015, việc triển khai Quyết định 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ sẽ được triển khai mạnh mẽ. Tất cả điện thoại di động, máy tính bảng... hết thời hạn sử dụng sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, trong thực tế, các thiết bị này đa số không ghi rõ hạn sử dụng.

Xôn xao thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn - Kỳ 1: Hiểu thế nào cho đúng?

Xôn xao thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn - Kỳ 1: Hiểu thế nào cho đúng?

16:35 16/10/2014 11

(TNO) Từ ngày 1.1.2015, theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, tất cả điện thoại di động, máy tính bảng hết thời hạn sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ bị thu hồi. Thông tin này khiến dư luận xôn xao lẫn băn khoăn suốt nhiều ngày qua.