Ảnh: Nguyễn Long

Bệnh viện công chuyển từ 'ban ơn' sang phục vụ

10:07 09/11/2016 0

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” là một trong những đột phá của ngành y tế sau khi ngành triển khai một loạt các chính sách đồng bộ về đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thông qua đề án giảm tải bệnh viện và đề án bệnh viện vệ tinh chuyển giao kỹ thuật cao cho bệnh viện tuyến dưới...

Y tế công hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Y tế công hướng đến sự hài lòng của người bệnh

08:00 09/11/2016 0

Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ban hành từ 2015 với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần phục vụ, giảm bớt các thủ tục phiền hà khi đi khám bệnh.

Y tế công: Chất lượng và minh bạch

Y tế công: Chất lượng và minh bạch

15:41 29/11/2016 0

Đổi mới bệnh viện công được ngành Y tế Thủ đô xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố niềm tin, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.