Vì sao F0 ở miền Tây tăng nhanh?

Vì sao F0 ở miền Tây tăng nhanh?

04:25 03/12/2021 3

Mặc dù độ phủ vắc xin mũi 2 tại hầu hết các địa phương khu vực miền Tây Nam bộ đã đạt trên 80% tổng số người từ 18 tuổi trở lên, nhưng hiện dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan nhanh tại khu vực này.