Chuyển đổi thích ứng an toàn, linh hoạt

Chuyển đổi thích ứng an toàn, linh hoạt

09:14 24/12/2021 0

Từ đầu tháng 10.2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, dù đã ghi nhận nhiều ca F0 nhưng dịch bệnh ở Quảng Ninh vẫn luôn trong tầm kiểm soát.