Úc thông qua luật buộc Google và Facebook trả tiền cho các ấn phẩm tin tức /// Ảnh: CNET

Úc buộc Google và Facebook trả tiền cho báo chí

0
Úc đã chính thức thông qua luật yêu cầu Facebook và Google phải trả tiền cho các hãng truyền thông, báo chí địa phương khi sử dụng, tìm kiếm hay chia sẻ các bài viết của họ.