NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất

NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất

08:59 08/10/2021 6

NASA sẽ phóng một tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để thay đổi quỹ đạo của nó nhằm thử nghiệm phương pháp phòng thủ cho Trái đất trước khả năng va chạm với các tiểu hành tinh.