ferguson

Tony Ferguson được xem là tay đấm lập dị nhất của UFC /// Ảnh: Chụp màn hình

Tony Ferguson – Tay đấm lập dị nhất tại UFC

0
Tập cẳng chân bằng cách đá vào cột thép, bịt mắt tập đấm bóng tốc độ, không bao giờ đấu tập và chưa hề bị đánh bại trong suốt 7 năm qua, đó là những điều bạn chưa hề biết về tay đấm lập dị nhất tại UFC, Tony Ferguson.
/form>