ferrovit

Các biến chứng khi bị thiếu máu thiếu sắt

Các biến chứng khi bị thiếu máu thiếu sắt

0

Khi không đủ sắt, nhiều cơ quan, quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến thiếu máu thiếu sắt. Mặc dù không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ để lại những tác hại khó lường nếu không khắc phục kịp thời.