NH Lion City giới thiệu dịch vụ Fine Dining

NH Lion City giới thiệu dịch vụ Fine Dining

04:54 13/12/2018 0

Chuỗi nhà hàng nhượng quyền thương hiệu Lion City đã khai trương chi nhánh mới, chi nhánh thứ  7 của chuỗi thương hiệu đồng thời cũng là chi nhánh đầu tiên của dòng phong cách phục vụ Fine Dining.