/// Ảnh: Shutterstock

5 dự báo xu hướng công nghệ tài chính năm 2019

11:19 16/12/2018 0

2018 là năm nhiều startup công nghệ tài chính (fintech) nổi bật ra đời, mở ra không ít dịch vụ cho người dùng và hàng tỉ USD định giá cho doanh nghiệp. Ngành fintech đang trưởng thành và củng cố.