Trung Nguyên Legend - Thương hiệu Tỉnh thức

Trung Nguyên Legend - Thương hiệu Tỉnh thức

18:00 03/08/2022 0

Trong số phát hành tháng 8.2022, Forbes Việt Nam đã vinh danh Trung Nguyên Legend là “Thương hiệu Tỉnh thức” trong bài viết đặc biệt về các thương hiệu công ty F&B dẫn đầu năm 2022.