Cuộc chiến pháp lý Apple và Epic Games tiếp tục

Cuộc chiến pháp lý Apple và Epic Games tiếp tục

07:52 15/11/2022 0

Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và nhà phát triển Fortnite - Epic Games, sẽ tiếp tục diễn ra, và có thêm các phiên tham luận mới được đưa ra trước một hội đồng gồm 3 thẩm phán tại Tòa phúc thẩm vòng 9 tại Mỹ.