fortumo

Fortumo vừa hợp tác với một dịch vụ thương mại điện tử của Việt Nam - Ảnh: Fortumo

Dịch vụ thanh toán điện tử 1Pay hợp tác với Fortumo

0
(TNO) Một dịch vụ thanh toán điện tử của Việt Nam lần đầu tiên đạt được thỏa thuận để hợp tác với công ty Fortumo, nhằm triển khai việc thanh toán điện tử cho thị trường Đông Nam Á.