Các nước thực hiện sách giáo khoa ra sao ?

Các nước thực hiện sách giáo khoa ra sao ?

08:00 02/06/2022 0

Những bức xúc về giá sách giáo khoa (SGK) mới tăng cao gần đây cũng như cách thức sử dụng, vận hành SGK hiện nay ở Việt Nam khiến mọi người đặt câu hỏi liệu các nước có những vấn đề này?