Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa

Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa

06:44 13/05/2022 0

Nhìn tổng thể, thành phố Sài Gòn bị giới hạn: phía bắc bởi rạch Thị Nghè và sông Sài Gòn, phía nam là rạch Bến Nghé và phía tây là Đồng Mả Mồ rộng lớn. Sở dĩ nơi này có tên như vậy là vì người An Nam đã chôn cất người chết ở đó từ thời xa xưa và xây những lăng mộ được giữ gìn cẩn trọng nhờ các quy ước.

Francis Garnier và cuộc tấn công Bắc kỳ

Francis Garnier và cuộc tấn công Bắc kỳ

07:18 16/01/2022 0

Dã tâm bành trướng của La Grandière tuy bị Paris khiển trách và đặt các bên vào sự đã rồi, nhưng nó mang lại cho người nước Pháp một cơ hội lịch sử mà ngay từ khi nổ súng tấn công Đại Nam họ không hề nghĩ tới.