Tên trộm dùng móc quần áo để mở chốt cửa /// ẢNH: CẮT TỪ CLIP

TP.HCM: Trộm 2 điện thoại chỉ 2 phút

0
Tên trộm lấy chiếc móc treo quần áo bẻ thẳng rồi mở chốt cửa chính, đột nhập vào nhà gác tàu trộm 2 chiếc ĐTDĐ, chỉ khoảng 2 phút.