Gạch nung… hết thời

Gạch nung… hết thời

0
Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 2.284 lò gạch nung từ đất sét, mỗi năm cung ứng cho thị trường trên 700 triệu viên. Việc cấm sử dụng gạch nung khiến cho các làng nghề sản xuất gạch gốm tồn tại hàng trăm năm qua ở Vĩnh Long đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Đổi mới công nghệ sản xuất gạch gốm

Đổi mới công nghệ sản xuất gạch gốm

0
Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo khoa học lần 2 về đề tài “Nghiên cứu hỗ trợ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sản xuất gạch - gốm cải tiến, đổi mới công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường”.
/form>