Samsung tiếp tục bỏ qua 3D ToF trên Galaxy S22  /// Ảnh: Reuters

Galaxy S22 có thể tiếp tục bỏ qua cảm biến 3D ToF

0
Samsung đã trang bị cảm biến 3D Time-of-Flight (ToF) trên Galaxy S20 vào năm ngoái nhưng ngừng triển khai nó trên các sản phẩm sau đó. Và điều tương tự có thể tiếp tục với Galaxy S22.