10 lá bài tệ nhất trong Hearthstone

10 lá bài tệ nhất trong Hearthstone

10:02 08/06/2015 0

Trong Hearthstone, có những lá bài cực kì mạnh, nhưng cũng có những lá bài chẳng ai đụng tới. Bạn có biết đó là những lá nào không?