Deep down: trailer gameplay 4 người chơi hoành tráng
Dark souls II thách thức hơn với The lost crowns
[Đánh giá] The Bureau: XCOM Declassified