Công nghệ game

Thiếu driver của chip trị giá 1 USD, trì trệ sản xuất tấm nền LCD