ROG Bezel-Free Kit hô biến viền màn hình máy tính
BJX KM9 – Bàn phím cơ cho game thủ phổ thông
Galax GeForce RTX 2070 Super EX – Giải quyết nhu cầu chiến game 1440p