King Of Free Fire và sứ mệnh đại diện Việt Nam tại Chung Kết Thế Giới