Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

0
Ở phần hai này, chúng ta sẽ đi chi tiết về những thay đổi trong hệ thống skill, talent của từng hero. Uther, Thrall, Nazeebo, Stitches, v.v. phải chịu khá nhiều thay đổi từ Blizzard.

Đúng như dự đoán của nhiều người chơi, những hero đang tỏ ra quá imba đã bị nerf, ngoài ra Blizzard cũng buff cho một số hero đang có tỷ lệ chiến thắng thấp hoặc ít được sử dụng trong Heroes of the Storm.

DIABLO

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Apocalypse (R): Thời gian hồi giảm từ 120 xuống 100 giây.

- Lightning Breath (R): Diablo bây giờ bắt đầu phun lửa theo hướng của con trỏ chuột chứ không theo hướng trước mặt nữa.

E.T.C

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)
- Fury of the Storm (Talent) được thay bằng Hardened Shield (Talent).
 FALSTAD Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)
- Basic Attack: Tăng từ 34 (+10 mỗi level) lên 38 (+10 mỗi level).

- Barrel Roll (E): Thời gian hồi chiêu giảm từ 16 xuống 14 giây. Tốc độ Barrel Roll tăng khoảng 50%.

- Mighty Gust (R): Mana giảm từ 100 xuống 70. Thời gian hồi chiêu giảm từ 60 xuống 50 giây.

JAINA

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Nexus Fury (Talent): Bị loại bỏ.

- Improved Ice Block (Talent): Thời gian hồi chiêu (cooldown) giảm từ 80 xuống 60 giây.

- Talent mới (Level 20) - Arcane Power: Kích hoạt để tăng sát thương (damage) phép 15% và hồi 400 Mana trong vòng 5 giây.

- Frostbite (Trait): Hiệu ứng chill (tê cóng) bây giờ tác dụng được lên những đơn vị lính kháng phép.

- Frostbolt (Q): Sát thương tăng từ 45 (+14 mỗi level) lên 50 (+15 mỗi level).

- Blizzard (W): Sát thương từng đợt mưa sao băng tăng từ 40 (+15 mỗi level) lên 45 (+16 mỗi level).

- Cone of Cold (E): Sát thương tăng từ 50 (+17 mỗi level) lên 55 (+18 mỗi level).

KERRIGAN

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Ultralisk (R): Điều khiển Ultralisk giống đệ nước của Jaina. Ấn R và bấm chuột để di chuyển. Ấn R và bấm vào các đơn vị để tấn công.

LI LI

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Healing Brew (Q): Không hồi máu cho bóng của Nova và Abathur.

- Jug of 1,000 Cups (R): Không hồi máu cho bóng của Nova và Abathur.

MURKY

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Health Regeneration tăng từ 5 (+0.125 mỗi level) lên 10 (+2.4 mỗi level).

- Talent mới (Level 4) - Living the Dream!: Tăng 10% Ability Power và thêm 1% Ability Power cho mỗi 5 giây Murky không chết, nhiều nhất là tăng 25% Ability Power. Murky chết sẽ bị tính lại từ đầu.

- Spawn Egg (D):

 • Trứng sẽ không còn cho hero địch kinh nghiệm và không tính là một nửa mạng nữa.
 • Thời gian hồi giảm từ 20 xuống 15 giây.
 • Máu trứng tăng từ 105 (+15 mỗi level) lên 110 (+30 mỗi level).

Assault Egg (Talent): Máu cộng thêm cho trứng giảm từ 200% xuống 150%.

- Slime (Q): Sát thương cộng dồn bây giờ có thể tác động lên các đơn vị lính kháng phép (ví dụ như Grave Golem).

- Pufferfish (W): Thời gian xuất chiêu (casting time) giảm 75%.    

NAZEEBO

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Gidbinn (Talent): Không còn tăng thời gian của Voodoo Ritual.

- Voodoo Ritual (Trait):

 • Specialized Toxin (Talent): Sát thương cộng thêm giảm từ 200% xuống 100%.

- Plague of Toads (E):

 • Toads of Hugeness (Talent): Sát thương cộng thêm sau mỗi phát nhảy tăng từ 10% lên 20%.

- Gargantuan (R):

 • Sát thương khởi điểm tăng từ 35 (+15 mỗi level) lên 100 (+20 mỗi level).
 • Máu khởi điểm giảm từ 1400 (+140 mỗi level) xuống 600 (+220 mỗi level).
 • Trí thông minh của The Gargantuan đã được cải thiện.

- Ravenous Spirit (R):

 • Khoảng cách tác dụng giảm 25%.
 • Sát thương thay đổi từ 25 (+9 mỗi level) sang 30 (+8 mỗi level).

RAYNOR

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)
- Đòn đánh thường (basic attack) tăng từ 35 (+11 mỗi level) lên 35 (+12 mỗi level).

SGT. HAMMER

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)
- Máu giảm từ 770 (+170 mỗi level) xuống 720 (+140 mỗi level).

SONYA

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Stone Skin được đổi tên thành Nerves of Steel.

- Hardened Shield được đổi tên thành Ignore Pain.

STITCHES

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Máu giảm từ 1060 (+260 mỗi level) xuống 1060 (+230 mỗi level).

- Vile Gas (Trait): Bán kính giảm khoảng 25%. Sát thương giảm từ 2 mỗi level xuống 1.5 mỗi level.

- Toxic Gas (Talent): Bán kính tăng từ 25% lên 50%. Thời gian sát thương tác động giảm từ 2 xuống 1 giây.

- Pulverize (Talent):

 • Làm choáng và thêm sát thương của talent này đã: Bị loại bỏ.
 • Giảm thời gian hồi của Slam 2 giây.
 • Làm chậm địch 75% trong 1 giây.

- Hungry Hungry Stitches (Talent): Tăng thời gian từ 1 lên 1.5 giây. Bỏ hiệu ứng làm chậm của skill này.

- Regenerative Bile (Talent): Tăng tốc chạy thêm 10% khi xử dụng Putrid Bile.

TASSADAR

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Force Wall (R): Mana tiêu tốn giảm từ 75 xuống 35. Force Wall hình thành nhanh hơn 50%.

THE LOST VIKINGS

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Một phiên bản đặc biệt của talent Fury of the Storm đã được thêm vào ở level 20: Mỗi 5 giây, phát đánh tiếp theo sẽ gây ra thêm 10 (+4 mỗi level) cho mục tiêu, và 10 (+11 mỗi level) sát thương cho tất cả Minions và Mercenaries xung quanh. Mỗi Viking có thời gian hồi riêng biệt.

- Longboat Raid (R): Sát thương giảm từ 15 (+8 mỗi level) xuống 15 (+7 mỗi level).

THRALL

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Frostwolf Resilience (Trait): Tăng máu mỗi level từ 23 lên 30.

- Mana Tide (Talent): Mana hồi lại giảm từ 20 xuống 15.

- Chain Lightning (Q):

 • Mana tăng từ 35 lên 40.
 • Sát thương cộng thêm mỗi level tăng từ 15 lên 17.

- Windfury (E):

 • Tăng mana tiêu hao từ 50 lên 60.
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 25% lên 30%

- Wind Shear (Talent) chuyển từ level 1 lên level 7.

TYCHUS

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Một vài talent của Tychus đã đc đổi tên, nhưng tác dụng giữ nguyên:

 • Searing Attacks đổi tên thành Sizzlin’ Attacks.
 • Giant Killer đổi tên thành Problem Solver.

TYRANDE

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Một số talent của Tyrande đã được sắp xếp lại.

- Shroud: Bị loại bỏ.

Purging Mark: Bị loại bỏ.

Bolt of the Storm: Bị loại bỏ.

Focused Attack thêm vào ở level 4.

Nexus Frenzy thêm vào ở level 20.

Trueshot Aura chuyển từ level 7 lên level 16:

 • Sát thương cơ bản cộng thêm tăng từ 10% lên 15%.
 • Tốc độ đánh cộng thêm đã được bỏ đi.

- Huntress' Fury (Talent): Chuyển từ level 16 xuống level 13.

- Mark of Mending (Talent): Lượng máu hồi tăng từ 2% lên 2.5% dựa trên % máu tối đa của người tấn công.

- Light of Elune (Q): Thời gian hồi chiêu tăng từ 6 lên 8 giây. Hồi máu bản thân tăng từ 45 (+10 mỗi level) lên 60 (+14 mỗi level). Hồi máu cho đồng đội tăng từ 90 (+20 mỗi level) lên 120 (+28 mỗi level).

- Overflowing Light (Talent): Chuyển từ Level 4 lên Level 13. Hồi máu cộng thêm giảm từ 40% xuống 35%. Lượng máu cần thiết của Tyrande giảm từ 90% xuống 50%.

- Pierce (Talent): Chuyển từ level 1 lên level 4.

- Empower (Talent): Chuyển từ level 4 xuống level 1.

- Lunar Flare (E): Bán kính tăng 20%

- Lunar Blaze (Talent): Chuyển từ level 13 xuống level 7. Tăng bán kính đã được bỏ.

UTHER

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Uther có một số thay đổi về talent.

Burning Rage: Bị loại bỏ.

Sprint: Bị loại bỏ.

Block thêm vào level 1.

Amplified Healing thêm vào level 4.

- Talent mới (level 7) - Holy Fire: Gây ra 8 (+1.6 mỗi level) sát thương mỗi giây cho địch xung quanh.

- Talent mới (level 16) - Benediction: Kích hoạt để giảm 50 mana khi sử dụng kỹ năng tiếp theo và 10 giây hồi chiêu của kỹ năng đó.

- Hammer of the Lightbringer: Mana hồi lại tăng từ 5 lên 8.

- Uther sẽ không thể tấn công hoặc xài skill khi vào ở trong dạng Eternal Devotion, thay vào đó y sẽ nhận được kỹ năng mới:

 • Flash of Light (Q): Hồi 81 (+22.5 mỗi level) máu cho đồng đội, 1.5 giây hồi chiêu.
 • Talent mới (level 20) - Redemption: Sau khi Eternal Devotion kết thúc, Uther sẽ sống lại ở chỗ linh hồn đang đứng với 50% máu. Có 180 giây hồi chiêu.

- Holy Light (Q): Tầm hoạt động bị giảm 12.5%.

 • Protect the Weak (Talent): Bị loại bỏ.
 • Reach (Talent): Tăng 40% phạm vi của Holy Light và Flash of Light.
 • Blessed Champion (Talent): Chuyển từ level 1 lên level 13. Cách hoạt động của talent này đã được thay đổi:
  • Sau khi xài Holy Light, Basic Attack tiếp theo hồi máu cho đồng đội bên cạnh 30% số lượng máu hồi của Holy Light.
 • Holy Shock (Talent): Chuyển từ level 16 xuống level 13.
  • Holy Shock bây giờ cũng giảm 4 giây thời gian hồi của Holy Light khi dùng để gây sát thương.

- Holy Radiance (W): Độ dài giảm 16%.

 • Talent mới (level 4) - Boundless Conviction: Tăng chiều dài và chiểu rộng của Holy Radiance 40%.

- Hammer of Justice (E):

 • Dense Weightstone (Talent): Bị loại bỏ.
 • Rebuke (Talent): Bị loại bỏ.
 • Fist of Justice (Talent): Chuyển từ level 4 xuống level 1.
 • Talent mới (level 7) - Burden of Guilt: Sau khi kết thúc thời gian làm choáng của Hammer of Justice, tốc độ của mục tiêu bị giảm 30% trong 2 giây.

- Cách thức hoạt động của Bulwark of Light (Talent) được thay đổi:

 • Uther không có Divine Shield khi xài talent này.
 • Tăng thời gian tác dụng cho Divine Shield 2 giây và giảm 20 giây thời gian hồi chiêu.

- Divine Hurricane (Talent): Giảm bán kính làm choáng từ 100% xuống 50%.

VALLA

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Battle Momentum (Talent): Bị loại bỏ.

- Hot Pursuit (Talent): Chuyển từ level 13 xuống level 7.

- Vault (E): Valla có thể bị chặn lại khi xài Vault.

ZERATUL

Heroes of the Storm: Chi tiết bản cập nhật 24.3.2015 (Phần 2)

- Double Bombs (Talent): Sát thương của quả uả bom thứ 2 bị giảm 50%.

- Void Prison (R): Giảm độ sáng của những tướng bị dính trong void.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm