Những game mobile Việt bắt người chơi 'chờ dài cổ'