LMHT: Giải mã cơn bão bất diệt mang tên Immortals
LMHT: Đón Siêu Phẩm, học chơi Leona cùng cao thủ