StarCraft Remastered cuối cùng cũng chính thức lên sóng tại Battle.net
Blizzard hồi sinh tên gọi Battle.net
Hearthstone: Druid - Đa dạng trong lựa chọn
Hearthstone: Hướng dẫn chơi màn The Plague Quarter