Âm nhạc và game nhảy
BEAT 3D đưa ca sĩ Việt vào game
SohaGame phát hành game nhảy BEAT