Tổng hợp kết quả GPL 2016 ngày 2: Saigon Jokers vẫn chưa chắc suất
GPL 2016: BKT vs SAJ - Những gã hề đã không còn thơ dại