Call Of Duty: WW2 sẽ tái hiện chiến dịch đáng nhớ Normandy