Cửu Dương VNG sau ngày ra mắt: Kịch tính chiến trường Tây Vực - Trung Nguyên
Cửu Dương VNG sẵn sàng bước vào giai đoạn Open Beta