Faker và đồng đội đả bại KT sau trận chiến 'trời long đất lở'