Dark souls II thách thức hơn với The lost crowns
Call of duty: Ghosts dính nghi án "xào map"
Dead rising 3 có bản nội dung thêm đầu tiên