Galax GeForce RTX 2060 SUPER: Giá thành hợp lý cho game thủ
GALAX công bố sự kiện ép xung Galax GOC và GEC