GEFORCE DAY 2017 đến với game thủ Hà Nội
GEXT 2017: Giải đấu quy mô bậc nhất liên kết phòng máy Đông Nam Á