E3 2016: God Of War trở lại, sang Bắc Âu trảm thần