KM780 RGB: 'Tắc kè bông' dành cho game thủ cá tính