GunPow 3D: Kết hợp hoàn hảo giữa PvE và PvP
5 điểm sáng làm nên sự hấp dẫn của GunPow 3D
GunPow 3D bất ngờ xuất hiện và công bố thử nghiệm