Intel đã cải thiện sức mạnh khi dùng pin trên laptop Athena
Intel và AMD: CPU nào nóng hơn?
Ai sẽ là CEO tiếp theo của tập đoàn Intel