Nhân vật trong phim Avengers: Infinity War có thể lên tới con số...  67
Những lý do khiến Captain America sẽ mãi 'ăn hành' trước Iron Man