'Bùa may mắn' bị Nintendo âm thầm tách khỏi Switch