Cái bắt tay kỳ lạ giữa Candy Crush Saga và Call Of Duty
LMHT: InSec - Tượng đài sụp đổ
Không ai được dùng chữ "candy" ngoại trừ Candy crush saga