Captain Tsubasa: Dream Team - K9 xuất hiện, cộng đồng dậy sóng
Captain Tsubasa: Dream Team - Kinh nghiệm ‘xương máu’ cho người chơi mới (Ngày 1)