GPL 2016: Gã hề hung hãn và chú 'tiểu hổ' tranh nhau top 3